ဖျော်ရည်ခွက်ရုပ်ရှင် ရေခွက်ရုပ်ရှင် ခေါက်ဆွဲရုပ်ရှင်